Fysiotherapie bij COPD

Longziekten zijn wereldwijd een groeiend probleem. De bekendste en meest voorkomende longaandoening is COPD, wat staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’. Momenteel telt Nederland ongeveer 350.000 mensen met COPD maar de verwachting is dat dit aantal snel zal stijgen tot ongeveer 500.000 over tien jaar. Fysiotherapie bij COPD kan uitkomst bieden bij longproblemen.

 

Hoe werken de longen?

In het kort kan de werking van de longen en de gevolgen van de ziekte voor de longen als volgt worden omschreven: COPD is vaak een combinatie van emfyseem (het slapper worden van de longen) en chronische bronchitis (ontsteking van de luchtwegen). Mensen hebben twee longen welke goed beschermd zitten in de borstkas. Iedere long bestaat uit kleine luchtwegen, kleine bloedvaatjes en longblaasjes. De longblaasjes nemen na inademing de zuurstof op en brengen dit via het bloed naar alle plaatsen waar zuurstof nodig is: denk hierbij aan het hart, de hersenen en de spieren. Doordat de longblaasjes zuurstof opnemen, komt er automatisch CO2 (koolstofdioxide) vrij. Deze CO2 is voor het lichaam niet bruikbaar, maar wordt door middel van de uitademing automatisch weer afgevoerd. Daarna begint deze cyclus weer opnieuw; dit noemt men de gaswisseling.

 

Wat gebeurd er bij COPD?

Bij COPD zijn er longblaasjes kapot in de longen door allerlei schadelijke invloeden zoals roken. Dit zorgt er voor dat de longen hun elasticiteit verliezen en langzaam slapper worden. Bovendien kan het ingeademde zuurstof moeilijker door de longblaasjes worden opgenomen en worden verplaatst naar de plaatsen waar het nodig is. In de longen is er continue ontsteking van deze longblaasjes wat slijmproductie met zich meebrengt. Longblaasjes die kapot zijn, kunnen nooit meer worden hersteld.

 

Klachten bij COPD

Veelvoorkomende klachten bij mensen met COPD zijn benauwdheid, kortademigheid, overmatige slijmvorming in de luchtwegen en een afgenomen inspanningscapaciteit. Dagelijkse dingen als bukken en traplopen kunnen steeds moeilijker worden en gepaard gaan met steeds meer kortademigheid. Mensen hebben dan de neiging om in de stoel te gaan zitten want als ze niets doen, worden ze ook niet kortademig. Maar is dit de oplossing?

 

Wat doet de fysiotherapeut?

De fysiotherapeut kan dit soort klachten zeer goed behandelen. Samen met de fysiotherapeut kan er op een verantwoorde manier getraind worden om de conditie en de kracht in de spieren te verbeteren zodat u minder snel last heeft van kortademigheid en in het dagelijks leven beter kunt functioneren. Bovendien kan de fysiotherapeut ook informeren en adviseren over wat te doen bij bepaalde klachten, tips geven omtrent houding en beweging en technieken aanleren om het slijm makkelijker uit de luchtwegen te krijgen.

Wanneer u een aanvullende verzekering hebt wordt fysiotherapie vaak geheel vergoed.  U kunt bij onze praktijk terecht voor onderzoek en behandeling. We werken dan samen aan een zo goed mogelijke behandeling en trainingsopbouw zodat u de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Wij zijn bereikbaar op 015-7009731.