Kinder-manuele therapie

De kinder-manueel therapeut is na zijn masteropleiding tot manueel therapeut gespecialiseerd in de behandeling van met name de zuigeling (0-1 jaar). De kinder-manueel therapeut kan beoordelen of een voorkeurshouding van het kindje en eventuele symptomen als onrust, veel huilen, reflux en niet op de buik willen liggen veroorzaakt worden door een functiestoornis in de nekwervelkolom. Indien dit wordt vastgesteld is gemiddeld binnen 3,4 behandelingen de beweeglijkheid van de nek hersteld en vaak binnen enkele dagen tot weken ook de stand van het hoofd. De gemiddelde symptoom reductie die door ouders wordt gemeld is 89%. Zie voor de door ouders veelgenoemde symptomen de grafiek onderaan deze pagina.

Veiligheid

Van alle Nederlandse zuigelingen met een voorkeurshouding wordt bijna 25% ook door de kinder-manueeltherapeut behandeld. Dit is een uiterst veilige behandelvorm zonder enige complicaties. Er worden in de kinder-manueeltherapeutische behandeling van de zuigeling géén harde manueel-therapeutische technieken (kraken) gebruikt maar alleen mobiliserende, zachte technieken. Binnen dit behandeltraject is de hulp van een kinderfysiotherapeut over het algemeen gewenst. Deze weet de ouders te voorzien van de juiste adviezen, oefeningen en meet eventueel de vervorming van de schedel (deformatieve plagiocephalie).

 

De kinder-manueel therapeut is ingeschreven in het register voor kinder-manueel therapeuten van het EWMM.