Missie

reaXion is een innoverende praktijk die anticipeert op de hulpvraag van zijn cliënten. Ons doel is om mensen met gezondheidsproblemen, die betrekking hebben op het bewegend functioneren, te helpen (weer) in beweging te komen. De naam van de praktijk reaXion staat symbool voor de samenwerking tussen de cliënt en therapeut om het gezondheidsprobleem op te lossen. In beweging komen draagt bij aan het realiseren van fysieke en geestelijke gezondheid. Dit kan zowel individueel, in groepsverband of in samenwerking met andere professionals in de gezondheidszorg.

 

Visie

Fysiotherapie is volgens reaXion een vorm van hulpverlening waarbij bewegen en “bewogen worden” centraal staat. Uitgangspunt is dat ieder mens in staat is te herstellen van schade of zich kan aanpassen aan een veranderde situatie. Soms zijn er echter belemmeringen waardoor dit herstel niet of onvoldoende kan plaatsvinden. Het is aan de fysiotherapeut om samen met de cliënt te achterhalen welke belemmeringen dit zijn en welk behandelplan daarop aansluit. De cliënt heeft een belangrijke actieve rol op weg naar herstel of aanpassing. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd fysiotherapeutisch hulpverleningsproces is dat de cliënt zich begrepen en gehoord voelt en dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en respect.