Kaakfysiotherapie, ook wel orofasciale fysiotherapie genoemd, is een specialisatie in de fysiotherapie gericht op kaakklachten. Dit omvat spieren en gewrichten in hoofd, halsgebied en kauwstelsel.

 

Komen één of meerdere van de volgende klachten u bekend voor?
Dan kan kaakfysiotherapie u wellicht helpen.

  • Vermoeide en/ of pijnlijke kaakspieren
  • Het niet volledig kunnen openen van de kaak
  • Knappende of krakende kaakgewrichten
  • Hoofdpijn
  • Nekpijn

Aanmelding en vergoeding

Ook de kaakfysiotherapie is direct toegankelijk, dus met en zonder verwijzing te raadplegen.

Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt kaakfysiotherapie ook vergoed.

Intake en onderzoek

Iedere behandeling begint met een intake. De intake begint met een gesprek. Hierin worden het probleem, het ontstaan van het probleem, mondgewoonten en factoren die mogelijk van invloed zijn op het probleem besproken.

 

Op basis van wat er uit het gesprek komt, volgt het onderzoek. Het onderzoek richt zich met name op de kaakbewegingen, de kaakspieren en de nek.

 

Na het onderzoek krijgt u een terugkoppeling met uitleg over het probleem. Hierna worden de behandelmogelijkheden met u doorgenomen.

Behandelmogelijkheden

De meest voorkomende behandelingen voor kaakproblemen zijn:

  • uitleg over en training in het normaal gebruik en functioneren van het kauwstelsel
  • ontspanning van de kauwspieren middels rek en massage
  • bijsturen en optimaliseren van kaakbewegingen
  • verbeteren van het bewegen en functioneren van de nek

 

De behandelmogelijkheden worden specifiek op uw probleem afgesteld om een zo snel en goed mogelijk resultaat te behalen.

Normale werking van de kaak

Het kaakgewricht is het meest gebruikte gewricht van het lichaam.

Werking van de kaak

Het bestaat uit de onderkaak, de bovenkaak, en een discus tussen de onder- en bovenkaak. De bovenkaak zit vast en kan niet bewegen. De onderkaak kan open. Hierbij bewegen altijd zowel het linker als het rechter kaakgewricht. In rust raken de tanden elkaar net niet. De onderkaak hangt als het ware aan de kauwspieren. Om de kaak te sluiten, spannen deze 3 kauwspieren aan: masseter, temporalis en pterygoideus medialis. Om de kaak te openen, ontspannen deze 3 spieren en spant de pterygoideus lateralis aan.

Wat gebeurt er tijdens het openen en sluiten met het gewricht en de discus?

Bij ongeveer de eerste 20mm van het openen van de mond kantelt de onderkaak. Om verder te kunnen openen moet de discus samen met de onderkaak naar voren schuiven. De discus blijft op het kopje van de onderkaak om wrijving te voorkomen. Bij het sluiten van de kaak schuiven ze samen terug.

Knappende en klikkende kaak

Bij een knappende/ klikkende kaak ligt de discus niet op het kopje van de onderkaak, maar ervoor. De onderkaak drukt nu op het weefsel achter de discus, wat erg pijnlijk kan zijn. Bij het openen van de kaak moet de onderkaak weer onder de schijf komen. Hierbij kun je een knap/klik horen en/of voelen. Bij het sluiten schuift de discus niet goed terug, waardoor het kapje er weer afglijdt en er weer een klik/knap op kan treden.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Deze proberen we te achterhalen in het intakegesprek en het onderzoek. Hieronder benoemen we mogelijke oorzaken met de bijbehorende behandeling. We maken onderscheid in een kaak die sinds kort klikt (acuut) en een kaakgewricht dat al langer klikt (structureel).

Klikkende kaak

Bij een acute klikkende/knappende kaak is er iets gebeurd, waardoor de discus plotseling niet meer goed meebeweegt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens het slapen, eten, door stress, door vallen of door een tandartsbezoek.

 

Om het kaakgewricht weer juist te laten bewegen moet alles weer op de juiste positie, spanning en lengte komen.

Indien het veroorzaakt wordt door spierlengte/spanningen herstellen we dit met massage, rek en oefeningen.

De positie van het kaakgewricht zelf kunnen we bijsturen door middel van mobilisaties. Bij mobiliseren stuurt de fysiotherapeut de kaak met zijn handen naar de juiste positie. Ook kan de therapeut middels druk op de ondertanden ruimte tussen de onder- en bovenkaak maken voor de discus. Uit onderzoek blijkt dat dit erg effectief is om pijn tegen te gaan en de kaak op de juiste manier te laten bewegen. Ondanks dit onderzoek blijkt dat het in Nederland nauwelijks gedaan wordt. Wij doen dit bij reaXion Fysiotherapie wel, om optimaal resultaat te bereiken.

Structureel

Door verkeerde spanningen op het kaakgewricht kan het zo zijn dat de discus niet meer goed meebeweegt. Sommige mensen hebben dit al jarenlang. De spanningen op het kaakgewricht kunnen door verschillende dingen veroorzaakt worden. De meest geziene oorzaken zijn mondgewoonten, tandenknarsen en/of klemmen, (slaap)houding, bewegingsbeperking of spanning in de nek en stress. De oorzaak heeft uiteraard veel invloed op de behandeling.

 

Samen proberen we het patroon waardoor de spanning ontstaat te doorbreken. Dit is bijvoorbeeld gelukt door de houding van de mond te veranderen tijdens het eten, kauwgom aan 2 kanten i.p.v. 1 kant te kauwen en de arm anders neer te leggen bij een buikslaper.

Aanpakken van de oorzaak

Daarnaast pakken we de oorzaak aan. Soms kan het vergroten van de bewegingsvrijheid in uw nek of het veranderen van uw houding voldoende zijn de klacht op te lossen. Indien de oorzaak verkeerde spanning van de kauwspieren is, kunnen we corrigeren door massage, rek, oefeningen en andere ontspanningstechnieken. In andere gevallen kan door mobiliseren gezorgd worden dat het kaakgewricht weer de juiste beweging maakt.

Bij mobiliseren stuurt de fysiotherapeut de kaak met zijn handen naar de juiste positie. Ook kan de therapeut middels druk op de ondertanden ruimte tussen de onder en bovenkaak maken voor de discus. Uit onderzoek blijkt dat dit erg effectief is om pijn tegen te gaan en de kaak op de juiste manier te laten bewegen. Ook dit blijkt  in Nederland nauwelijks gedaan te worden, maar wij doen dit wel.

Bitjes / splints

Splints, ook wel opbeetplaten genoemd, zijn kunststof plaatjes die u (overwegend ‘s nachts) over uw tanden plaatst om uw gebit te beschermen voor eventuele schade door knarsen. De tandarts kan bepalen of u een splint nodig heeft.

In enkele gevallen kunnen splints gebruikt worden om de positie van de onderkaak te veranderen.

Splints worden  in sommige gevallen ook gebruikt in de hoop mondgewoonten als knarsen en klemmen te verminderen. Er is nog geen bewijs dat splints effectief zijn tegen deze gewoonten.

Beperkte opening van de kaak

Tijdens het intakegesprek en het onderzoek wordt eerst onderzocht of de beperkte opening komt door de verkeerde ligging van de discus of door andere factoren als spierspanning, de nek of operaties.

Beperkte opening door verkeerde ligging van de discus

Bij een beperkte kaakopening ligt de discus vaak voor in plaats van op het kopje van de onderkaak. Bij het openen blijft de discus voor het kopje, waardoor de kaak niet volledig naar voren kan schuiven om volledig te openen. Dit is vaak erg pijnlijk en uiteraard lastig met bijvoorbeeld eten.

Indien de verkeerde ligging van de discus de beperking veroorzaakt, bestaat de behandeling vaak grotendeels uit ‘mobiliseren’. Dit betekent dat de therapeut met zijn handen de kaak bijstuurt. Dit kan zijn zijwaarts, voorwaarts of achterwaarts schuiven. Ook kan dit zijn bijgestuurd openen of openen terwijl de therapeut door te drukken op de ondertanden ruimte maakt voor de discus. Dit alles om het kopje van de onderkaak weer onder de discus te krijgen en zo (pijn)vrij te kunnen bewegen.

Uit onderzoek blijkt dat dit erg effectief voor het vergroten van de mondopening en het verminderen van pijn. Toch wordt het in Nederland nauwelijks gedaan. Om te zorgen dat u zo snel mogelijk weer normaal kunt eten en functioneren met zo min mogelijk pijn doen wij dit wel! Het is helaas zelden zo dat de discus in 1 keer goed te positioneren is. Vaak zijn meerdere behandelingen nodig om de discus stukje voor stukje op de goede plek te krijgen.

Beperkte opening door verkramping van spieren

Het kan zo zijn dat de spanningen in de kauwspieren zoveel afwijken dat de mond niet meer normaal te openen is. Om deze spanning te corrigeren worden de spieren gerekt en gemasseerd waarbij ook aangeleerd wordt hoe dit zelfstandig gedaan kan worden. Daarbij zijn er afhankelijk van de spanning bewegingen en oefeningen om de spanning weer juist te verdelen.

Spanning rond de kaken

In de ideale situatie voelt u niets dat uw aandacht richting uw kaak, hoofd of nek trekt. Uw kaakspieren voelen soepel en ontspannen, uw boven en ondertanden raken elkaar niet en het puntje van uw tong rust tegen de voorkant van uw gehemelte.

Helaas is dit voor veel mensen niet het geval. Spanning rond de kaken is een vervelend gevoel. Men spreekt vaak over stijfheid en een zwaar van het gebied rond de kaakgewrichten, pijn in het oor, hoofdpijn en spanning aan de rand van de schedel. Het is vermoeiend en maakt je prikkelbaar.

 

Er zijn erg veel verschillende oorzaken voor spanning rond de kaken. Vaak zien wij dat stress, klemmen, knarsen, houding en/ of gewoonten de klachten veroorzaken, maar zelfs het bekken kan invloed hebben op spanningen op de kaak.

Graag zien wij u op consult om uit te zoeken welke factoren een rol spelen in uw klachten. Hierna kunnen we u relevante informatie, hulp en handvatten geven en voorkomen we dat u door de bomen het bos niet meer ziet.