Vrije markt voor de fysiotherapeut

Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van de fysiotherapeut. In 2005 is dit veranderd en mogen fysiotherapeuten zelf hun tarief bepalen. Als een fysiotherapeut betere service of kwaliteit levert, bv HKZ gecertificeerd is, dan kan er een hoger tarief gelden. De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken.

 

Wat betekent dit voor u?

Door de vrije tarieven kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor eenzelfde behandeling. Iedere fysiotherapeut heeft een tarievenlijst beschikbaar waarop u kunt zien welke tarieven uw fysiotherapeut voor een behandeling en verstrekte verband- en hulpmiddelen in rekening brengt. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een goede keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.

Tarievenlijst

reaXion Fysiotherapie heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat wij uw rekening naar de zorgverzekeraar opsturen en u dus geen factuur ontvangt. Het is wel belangrijk dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Bent u niet aanvullend verzekerd dan gelden de volgende tarieven die direct na afloop van een behandeling betaald dienen te worden:

eerste consult fysiotherapie
€50,00
vervolgbehandelingen fysiotherapie€35,00
eerste consult fysiotherapie aan huis
€65,00
vervolgbehandelingen fysiotherapie aan huis
€50,00
eerste consult manuele therapie
€50,00
vervolgbehandelingen manuele therapie
€45,00
eerste consult oedeemtherapie
€50,00
vervolgbehandelingen oedeemtherapie€45,00
fysiotherapeutische rapportage€67,00

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.

Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 100% van het geldende tarief. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Uitleg over uw factuur

Handtherapie

Bij veel handletsels wordt ten behoeve van de therapie gebruik gemaakt van braces, spalkmateriaal zoals een thermoplast en/of gips, neoprene en andere ondersteunende materialen. Helaas vergoedt de zorgverzekeraar deze materialen niet. Dit betekent dat u voor deze materialen een particuliere nota zult ontvangen. De kosten van deze materialen zullen van te voren met u besproken worden.

De behandelingen zelf worden, mits u aanvullend verzekert bent, wel vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

No-show

Als u niet op de afspraak bent gekomen, of u heeft de afspraak niet tenminste 24 uur van te voren geannuleerd, zult u een “no-show” rekening ontvangen. Wij mogen deze rekening niet bij de zorgverzekeraar indienen.

 

U bent aanvullend verzekert maar krijgt toch een rekening

Wij dienen de rekening altijd eerst in bij de zorgverzekeraar. Als uw polis toereikend is zal rekening vergoedt worden. Als u door uw behandelingen heen bent, stuurt de zorgverzekeraar de rekening terug naar ons. Wij zullen de rekening daarna naar u sturen.

 

Er is geen btw op de factuur vermeld

Fysiotherapie is btw vrij, dat betekend dat wij op behandelingen geen btw heffen. Alleen op producten zoals braces, spalkjes en oefenmateriaal is btw van toepassing.