Verwijsgegevens bij een chronisch traject.

De fysiotherapeut van reaXion heeft u gevraagd de verwijsgegevens op te vragen bij uw vorige fysiotherapeut. Dit hebben wij nodig om de declaratie bij uw zorgverzekeraar goed te laten verlopen.

Deze gegevens zijn bij uw vorige fysiotherapeut bekend.

Ook wanneer u niet aanvullend verzekert bent voor fysiotherapie is dit van belang.

Wij hebben het volgende van u nodig:

  1. naam van de verwijzer
  2. AGB code van de verwijzer
  3. verwijsdatum
  4. verwijsdiagnose
  5. medische diagnose code
  6. het aantal behandelingen dat u bij uw vorige fysiotherapeut voor deze klacht (dit chronische traject) heeft gehad.

extra: een kopie van de verwijzing (ziekenhuis) / verslaglegging (ziekenhuis) is niet verplicht maar geeft ons wel extra informatie die wellicht van belang is voor uw behandeling. U kunt deze aan uw behandeld fysiotherapeut geven.

Verwijzing

  • Verwijsgegevens

 

Verificatie